komt een filosoof bij de dokter

Komt een filosoof bij de dokter

Komt een filosoof bij de dokter laat zien wat de filosofie de medische praktijk te bieden heeft.

Wat kunnen we zeggen over een 'plicht' tot mantelzorg voor familieleden en vrienden van verpleeghuisbewoners? Welke kentheoretische uitgangspunten zitten achter de nieuwe versie van het psychiatrische handboek DSM? ‘Ben ik nou ziek of niet?’ vraagt de patiënte met een genetisch verhoogde kans op borstkanker.

Je hoeft geen filosoof te zijn om dit soort vragen te stellen. Maar de filosofie kan wel helpen om ze te beantwoorden.

www.boomfilosofie.nl/product/100-855_Komt-een-filosoof-bij-de-dokter

Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ethische dilemma's in de zorg

In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen. Zo is een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten ontstaan.
Dit boek is geschikt voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG), huisartsen, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen, begeleiders, teamleiders, moreel beraad groepen en ethische commissies en voor mensen die voor deze functies in opleiding zijn. Het geeft hen inzicht in actuele morele vragen die een veranderende samenleving oproept en beschrijft zowel enkele ethische modellen als een praktisch stappenplan waarmee zij deze vragen kunnen benaderen. De diversiteit van de argumentaties bij de casussen biedt veel aanknopingspunten voor wie in de beroepspraktijk afwegingen moet maken in ethische dilemma’s.

http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=5040-0

Pragmatist Ethics for a Technological Culture

Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings

This volume focuses on the ethical and philosophical issues that arise in an aging society, and the implications of these issues for healthcare and social policy.

Pragmatist Ethics for a Technological Culture

Pragmatist Ethics for a Technological Culture

Our technological culture has an extremely dynamic character: old ways of reproducing ourselves, managing nature and keeping animals are continually replaced by new ones; norms and values with respect to our bodies, food production, health care and environmental protection are regularly being put up for discussion. This constantly confronts us with new moral problems and dilemmas. In discussion with other approaches this book argues that pragmatism, with its strong emphasis on the interaction between technology and values, gives us both procedural help and stresses the importance of living and cooperating together in tackling these problems and dilemmas.

Pragmatist Ethics for a Technological Culture

The different faces of autonomy

My doctoral thesis, published in 2002 with Springer.

Patient autonomy is a much discussed and debated subject in medical ethics, as well as in healthcare practice, medical law, and healthcare policy. This book provides a detailed and nuanced analysis of both the concept of autonomy and the principle of respect for autonomy, in an accessible style. The unique feature of this book is that it combines empirical research into hospital practice with thorough philosophical analyses. As such, it is an example of a new movement in applied ethics, that of 'empirical ethics'.

The key themes are informed consent and medical decision making, personal well-being, competence, paternalism and decision making for incompetent patients. Much attention is also devoted to autonomy in non-decision making situations - patient control over small everyday aspects of care, authenticity and existential aspects of illness, autonomy and the 'ethics of care', and the relationship between autonomy and trust in the physician-patient relationship.

 

ethiek in nederland - 1900-1970 - maartje schermer

Ethiek in Nederland

 

Scroll to top