Nederlandstalige publicaties

Bongers-Karmaoui R, Schermer M. Eén IC bed, twee patiënten. Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg. De Helling (2020) 3: 46-50. https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel-tijdschrift/e-n-ic-bed-twee-pati-nten

Bunnik E, Schermer, M. Behandelingen die niet worden vergoed: Moet de arts patiënten informeren? Podium voor Bio-ethiek (2020) 27:1. 

 Van de Vathorst S, Schermer M. Autonomie of relationele autonomie? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, januari 2020 https://www.ntvg.nl/artikelen/autonomie-relationele-autonomie

Schermer M, Beperkter perspectieven voor maakbaarheid van de mens via nieuwe biotechnologie. Een reflectie na tien jaar ‘enhancement debat’,  Civis Mundi, december  2017 https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3662

Schermer M, Nieuwe thema’s in het enhancement debat. Civis Mundi, december 2015 www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2772

Schermer M, Hoe ver gaat zelfbeschikking in de wensgeneeskunde? In: T. Wobbes en M. van den Muijsenbergh (red) Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid. Nijmegen: Valkhof Pers 2015, pp 44-58 (pdf)

Schermer M, Is ouderdom een ‘ongeneeslijke ziekte’? Civis Mundi 10-3-2014 https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2256

Schermer M, Hoe biotechnologie weer meer in dienst te stellen van het publieke belang tegenover de opkomst van een strikt geïndividualiseerde geneeskunde? Bespreking van Donna Dickinson’s Me medicine vs we medicine. Civis Mundi 8-10-2014 https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2393

Schermer M, Hoog tijd voor meer publiek debat over mensverbetering. Civis Mundi april 2013 www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2022

Schermer M, Mensen beter maken, of betere mensen maken? Over enhancement en psychiatrie. In: D. Denys en G. Meijnen (eds). Handboek psychiatrie en filosofie. Amsterdam: De Tijdstroom, 2012, pp 258-268.

Schermer M, Minima Philosophica: Onsterfelijkheid. Filosofie en praktijk (2011) 3: 48-51. (pdf)

Schermer M, Recensie van P.P. Verbeek, De grens van de mens. Civis Mundi 2011 www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1764

Schermer, De maakbare mens: utopie, dystopie of realiteit? Over transhumanisten, bioconservatieven en een derde weg in het debat over ‘mensverbetering’. Civis Mundi, 2011 www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1564

Schermer M, Neurotechnologie: betere mensen en betere samenleving? In: J.B. de Jong, I. van Keulen, J. Quast (eds). Van vergeetpil tot robotpak. Den Haag, Rathenau Instituut 2011, pp 71-75.
https://weducforum.files.wordpress.com/2016/12/van_vergeetpil_tot_robotpak_-_rathenau_instituut.pdf

Schermer M, Mens en maatschappij beter met neurotechnologie? In: Kenniskamer Human Enhancement, Ministerie van Justitie, 2009, p 39-42 https://anzdoc.com/kenniskamer-human-enhancement-feiten-fabels-en-ficties.html

Schermer, Zorg op afstand: zet goed leven centraal. In: Ethische overwegingen bij zorg op afstand: een verkenning van de grenzen. Provincie Utrecht, 2009, pp 22-29

Schermer M, Wiens leven, welke belangen? Over dementie, wilsverklaringen en het leven-als-geheel. In: Rijpkema, P., van Donselaar, G., Verbeek, B., Wijsbek, H. (red) Als vuur. Opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, 2009 (pdf)

Gilhuis, M. Schermer, Zorgethische dilemma’s bespreekbaar maken in ACT. In: N. Mulder, H. Kroon (red.), Assertive Community Treatment. Bemoeizorg voor patiënten met complexe problemen. Boom, Amsterdam 2009, pp. 75-100

Schermer, I. Bolt, R. de Jongh, B. Olivier, Botox voor het brein. Neuropraxis 10 (2006), 5: 125-128

Scroll to top