Research

In mijn onderzoek richt ik me vooral op ethische en filosofische aspecten van nieuwe (bio)medische technologie.

Een belangrijke onderzoekslijn is die naar human enhancement, het verbeteren van mensen met biomedische middelen. Denk aan cognitie verbeteren, genetische modificatie, moral enhancement of tegengaan van veroudering. Moeten we dat allemaal willen, en waarom dan wel of niet?

Een tweede onderzoekslijn betreft ethiek van voorspellende testen, screening, health checks en vroege diagnostiek met biomarkers. Zaken als informed consent, het recht om te weten én om niet te weten, het klinische en persoonlijke nut van zulke testen, onnodige ongerustheid zijn daarbij van belang.

Tenslotte houd ik me bezig met concepten van ziekte en gezondheid, die veranderen onder invloed van nieuwe medische (diagnostische) technologie. Hoe definieren we wat een ziekte is, of gezondheid? Wat is de relatie tussen de biologische ziekte (disease) en subjectieve ziekte-ervaring (illness)? Hoe classificeren we risico's op ziekte? Ik ontwikkel hiervoor een filosofisch-pragmatische benadering.

 

Vroege Alzheimerdiagnostiek 2012-2019

De ziekte van Alzheimer (AD) wordt door velen gevreesd. Onderzoek richt zich steeds meer op het ontwikkelen van geneesmiddelen die het ziekteproces in een vroeg stadium zouden kunnen vertragen of stoppen.

Met behulp van Alzheimer-biomarkers zou het in theorie mogelijk zijn om al voordat hinder in het dagelijks leven ontstaat en voordat iemand problemen van het denken heeft, een diagnose ziekte van Alzheimer te stellen. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe ziekteconcepten en definities opkomen om deze nieuwe stadia van de ziekte van Alzheimer te benoemen, bijvoorbeeld preklinische Alzheimer.

In een ZonMW project hebben we deze ontwikkeling ethisch geanalyseerd.  Link naar de projectpagina

Binnen het Europese EPAD project onderzoeken we onder andere de ethische aspecten van early intervention trials en disclosure van biomarker resultaten Link naar EPAD site

Ethiek van persoonlijke 'health checks' - 2013-2018

Gezondheidstests en -checks bij je zorgverzekering, bij een sportclub, aangeboden door je werkgever, via het internet of gewoon bij je eigen huisarts. De mogelijkheden om je preventief te laten onderzoeken nemen toe. Behalve voordelen zoals geruststelling of het tijdig opsporen van een behandelbare ziekte, zitten er  ook nadelen aan. Bijvoorbeeld foute uitslagen, die angst en onnodig onderzoek opleveren. Daarom is de vraag of deze checks toegankelijk moeten zijn voor iedereen. In dit project hebben we een ethisch kader ontwikkeld om gezondheidschecks te kunnen beoordelen.  Link naar de projectpagina

Scroll to top