Research

In mijn onderzoek richt ik me vooral op ethische en filosofische aspecten van nieuwe (bio)medische technologie.

Een belangrijke onderzoekslijn is die naar human enhancement, het verbeteren van mensen met biomedische middelen. Denk aan cognitie verbeteren, genetische modificatie, moral enhancement of tegengaan van veroudering. Moeten we dat allemaal willen, en waarom dan wel of niet?

Een tweede onderzoekslijn betreft ethiek van voorspellende testen, screening, health checks en vroege diagnostiek met biomarkers. Zaken als informed consent, het recht om te weten én om niet te weten, het klinische en persoonlijke nut van zulke testen, onnodige ongerustheid zijn daarbij van belang.

Tenslotte houd ik me bezig met concepten van ziekte en gezondheid, die veranderen onder invloed van nieuwe medische (diagnostische) technologie. Hoe definieren we wat een ziekte is, of gezondheid? Wat is de relatie tussen de biologische ziekte (disease) en subjectieve ziekte-ervaring (illness)? Hoe classificeren we risico's op ziekte? Ik ontwikkel hiervoor een filosofisch-pragmatische benadering.

 

Scroll to top