Symposium Grip op het ziektebegrip

Grip op het ziektebegrip – Symposium voor beleidsmakers, zorgprofessionals en (geestes)wetenschappers


26 februari 2024 12:00-17:00 Universiteitsmuseum Utrecht


Hoe definiëren we ‘ziekte’ en ‘gezondheid’ en welke implicaties heeft dat voor de zorgpraktijk en het zorgbeleid? Tijdens dit symposium verkennen we deze vragen aan de hand van twee ‘problematische situaties’: ziekte zonder symptomen en symptomen zonder ziekte. Programma:
Het symposium is het sluitstuk van een 4-jarig NWO onderzoeksproject door medisch filosofen en historici hier

AANMELDEN via symposium.health.disease(at)erasmusmc.nl onder vermelding van ‘aanmelding symposium grip op het ziektebegrip’, naam en e-mailadres.

Scroll to top