Maartje Schermer

Mijn naam is Maartje Schermer. Ik studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, en werk nu aan het Erasmus MC als hoogleraar Filosofie van de geneeskunde en hoofd van de afdeling Medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde. Ik houd me bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van de medische ethiek, bio-ethiek en filosofie van de geneeskunde. CV in English(pdf)

Filosofie is voor mij een vak dat ons helpt om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het helpt om genuanceerd te denken over ingewikkelde kwesties. Ik vind dat – zeker in deze tijd – erg belangrijk!

Mijn onderzoek gaat vooral over filosofische en ethische vragen rond nieuwe (bio-)medische technologieën. Hoe kunnen we digitale technologie zoals e-health en AI ethisch verantwoord inzetten in de zorg? Hoe veranderen onze opvattingen over ziekte, gezondheid en risico onder invloed van nieuwe medische kennis en technieken?

Daarnaast ben ik ben voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad en tijdelijk toegevoegd lid van de commissie Vaccinatie. Lees ons advies over prioritering van het COVID vaccin hier.

Als commissie adviseren wij de overheid gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Onze meest recente rapporten gingen over de regulering van cybriden en chimaeren, en over goede wettelijke vertegenwoordiging.

Ook ben ik voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

Het CEG signaleert en agendeert ethische kwesties op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Onlangs rondden we de serie van drie signalementen over de ethiek van e-health af met Sensoren in de thuissituatie en een Overkoepelende boodschap.

Scroll to top