Project in NWO open competitie SGW

'Het zieke kind' van Gabriel Metsu

Wat is ziek, wat is gezond? Ziekte en gezondheid als praktische begrippen

Ik ben heel blij met de toekenning van een subsidie voor het project Health and disease as practical concepts: a pragmatist approach to conceptualization of health and disease. 
Wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen onze kijk op ziekte en gezondheid. Deze begrippen betekenen verschillende dingen voor verschillende betrokkenen en in verschillende contexten. Dit project ontwikkelt een nieuwe, pragmatische benadering voor het definiëren van ‘ziekte’ en ‘gezondheid’, rekening houdend met de rol van deze begrippen in diverse gezondheid-gerelateerde praktijken.

Het project gaat in januari 2020 van start.

Scroll to top