Vroege Alzheimerdiagnostiek 2012-2020

De ziekte van Alzheimer (AD) wordt door velen gevreesd. Onderzoek richt zich steeds meer op het ontwikkelen van geneesmiddelen die het ziekteproces in een vroeg stadium zouden kunnen vertragen of stoppen.

Met behulp van Alzheimer-biomarkers zou het in theorie mogelijk zijn om al voordat hinder in het dagelijks leven ontstaat en voordat iemand problemen van het denken heeft, een diagnose ziekte van Alzheimer te stellen. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe ziekteconcepten en definities opkomen om deze nieuwe stadia van de ziekte van Alzheimer te benoemen, bijvoorbeeld preklinische Alzheimer.

In een ZonMW project hebben we deze ontwikkeling ethisch geanalyseerd.  Link naar de projectpagina

Binnen het Europese EPAD project onderzoeken we onder andere de ethische aspecten van early intervention trials en disclosure van biomarker resultaten Link naar EPAD site

Scroll to top