Aanbieding CEG signalement Veilige Zorg, Goede Zorg?

Op 4 april 2019 bood het CEG het signalement Veilge zorg, goede zorg?  aan aan inspecteur generaal van de Gezondheidszorg, Ronnie van Diemen.

Aan het veiliger maken van de zorg wordt veel aandacht besteed, maar kan er anderzijds voor zorgen dat dit de ontwikkeling en kwaliteit van zorg in de weg zit. In het signalement Veilige zorg, goede zorg? onderzoekt het CEG hoe veiligheid in de zorg is geïmplementeerd.

Scroll to top